yamaguchi002

講演 「これからの高校教育とPTAの役割」文部科学省初等中等教育局財務課長  伊藤学司 氏